ඔබ ජීවත් වන්නේ පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ හෝ උතුරු මැද පළාතේද?

සූර්ය විදුලිය යනු ඔබේ නිවස හෝ ව්‍යාපාරය පරිසරයට ප්‍රයෝජනවත් වන එක් ක්‍රමයක් වේ. ඔබ ඔබේ වහලය මත සූර්ය පැනල ස්ථාපනය කළ පසු ඒවා හිරු එළිය විදුලිය බවට පරිවර්තනය කරයි.

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වෙසෙන ඔබ සදහා වඩාත් සුදුසු ගෘහාශ්‍රිත හා වාණිජ සූර්ය බලශක්ති පද්ධතීන්

 

සහල් මෝල්, නිවාස සහ වාණිජ ගොඩනැගිලි යන මුලික කාණ්ඩ 3ක් යටතේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි වඩාත් සුදුසු හා ලාබදායීම සූර්ය බලශක්ති විසදුම් ලබා දීමට අප සුදානම්. 

ඔබේ නිවස / ව්‍යාපාරික ස්ථානය සූර්ය බලශක්ති පද්දතියක් සඳහා සුදුසු ද යන්න නොමිලේ පරීක්ෂා කරගන්න අපගේ ඉංජිනේරු සහය ලබා ගන්න..

අදම කතා කරන්න : 076 824 4849

 

සහල් මෝල්

 

නිවාස

ව්‍යාපාරික ස්ථාන

සූර්ය බලෂක්තියකට මාරු වීමේදී ඔබේ ආයෝජනයට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ අවබෝධ කරගන්න

ඔබේ නිවාස ව්‍යාපාරික ස්ථානය සූර්ය බලශක්ති පද්ධතියක් සදහා සුදුසුද යන්න නොමිලේ පරික්ෂා කරගන්න අපගේ ඉංජිනේරු සහය ලබා ගන්න.

සූර්ය බලශක්ති සැපයුමේ ප්‍රමුඛයා සමග ඔබත් එක්වන්න

5000කට අධික සූර්ය බලශක්ති සැපයුම් ලබාදුන් ලංකාවේ එකම සහ ප්‍රමුඛතම ආයතනය වන JLanka සමග එක් වී අනාගත විදුලි අර්බුදයෙන් මිදෙන්න මෙය හොදම අවස්ථාවයි.

ඔබේ නිවස හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානය සුර්ය බලශක්තියෙන් බලගන්වන්න

අදම අප හා එක්වන්න