ඔබ එසේ කරන්නේ නම් සූර්ය බලශක්ති විසදුම් වෙත පිවිසීමේ හැකියාව ගවේෂණය කිරීමට සහ බුද්ධිමත් නව සූර්ය තාක්ෂණයන් හඳුන්වා දීමට JLanka Technologies ඔබට උපකාරී වනු ඇත. අනුරාධපුරේ පිහිටි අපගේ කාර්යාලයේදී අපගේ මිත්‍රශීලි දේශීය කාර්ය මණ්ඩලය හමුවන්න. අපි ඔබට ඇහුම්කන් දීමටත්, අනුරාධපුරයේ ඔබට වඩා හොඳින් සේවය කිරීම සඳහා ඔබගේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීමටත් සුදානම්.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වෙසෙන ඔබ සදහා වඩාත් සුදුසු ගෘහාශ්‍රිත හා වාණිජ සූර්ය බලශක්ති පද්ධතීන්

 

ඔබේ නිවස / ව්‍යාපාරික ස්ථානය සූර්ය බලශක්ති පද්දතියක් සඳහා සුදුසු ද යන්න නොමිලේ පරීක්ෂා කරගන්න අපගේ ඉංජිනේරු සහය ලබා ගන්න..

අදම කතා කරන්න : 0770097413

ඔබේ මුදල් හා සුන්දර පරිසරය ඉතිරි කර ගනිමින් ස්වභාවික සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න

සූර්ය බලෂක්තියකට මාරු වීමේදී ඔබේ ආයෝජනයට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ අවබෝධ කරගන්න.

 

ඔබේ නිවාස ව්‍යාපාරික ස්ථානය සූර්ය බලශක්ති පද්ධතියක් සදහා සුදුසුද යන්න නොමිලේ පරික්ෂා කරගන්න අපගේ ඉංජිනේරු සහය ලබා ගන්න

නිවාස, වාණිජ ගොඩනැගිලි සහ භුගත සවිකර ඇති සූර්ය ව්‍යාපෘති යන මූලික කාණ්ඩ 3ක් යටතේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි වඩාත් සුදුසු හා ලාභදායීම සූර්ය බලශක්ති විසදුම් ලබා දීමට අප සුදානම්.

සූර්ය බලශක්ති සැපයුමේ ප්‍රමුඛයා සමග ඔබත් එක්වන්න

5000කට අධික සූර්ය බලශක්ති සැපයුම් ලබාදුන් ලංකාවේ එකම සහ ප්‍රමුඛතම ආයතනය වන JLanka සමග එක් වී අනාගත විදුලි අර්බුදයෙන් මිදෙන්න මෙය හොදම අවස්ථාවයි.

ඔබේ නිවස හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානය සුර්ය බලශක්තියෙන් බලගන්වන්න

අදම අප හා එක්වන්න