Full Name

Email

Contact No.

Monthly kWh

Message

බල ශක්තියෙන් ස්වයංපෝෂිත ශ්‍රී ලංකාවක්

වසර 20ක ගිවිසුම් කාලයක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම වැඩසටහන තුලින් නිවාස 1,000,000ක සූර්ය බලාගාර පිහිටුවමින් රට බල ශක්තියෙන් ස්වයංපෝෂිත කිරීම අරමුණු කොට ඇති අතර මෙම සූර්ය බලාගාර 1,000,000 අතරින් 20%ක් වත් අඩු අදායම් ලාභී පවුල් වලට ලබා දීම තුලින් අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් ලක්ෂ 02ක් නව ක්‍රමය යටතේ විදුලි නිෂ්පාදකයන් බවට පත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. "සූර්ය බල සංග්‍රාමය" වැඩ සටහන තුලින් හෙට දිනයේ ඔබේ නිවසත් සූර්ය බලාගාරයක් බවට පත් කර බලශක්ති නිෂ්පාදකයෙක් වී අමතර අදායමක් නිපදවීමට ද දැන් ඔබට අවස්ථාව උදා වී ඇත.

ඔබේ නිවසටත් පියැසි සූර්ය බලාගාරයක්

ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

 • ඔබ තෝරාගන්නා ක්‍රමය අනුව විදුලි බිල සඳහා වැය වන මුදල සම්පුර්ණයෙන් උපයා ගත හැකි වීම.
 • වසර 7 දක්වා නැවත ගෙවීමේ පදනම මත ක්‍රියාත්මකවන රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික අංශයේ වාණිජ බැංකු රැසකින්ම සූර්ය පැනල මිලදී ගැනීම සඳහා ලැබෙන ණය සහන.
 • සූර්ය පැනල මිලදී ගැනීමට ඔබ ණය මුදලක් ලබාගත්තේ නම් ඔබ ලබන අදායමෙන් සූර්ය පැනල මිල දී ගැනීමට ගිය ණය මුදල සහ පොලිය ගෙවීමට හැකි වීම.
 • ඔබ අතිරික්තව නිෂ්පාදනය කරන විදුලි ඒකකයක් සඳහා මුල් වසර 07ක කාලය තුළ ඒකකයකට රු.22.00/= ක් 08 වන වසරේ සිට රු.15.50/= ක ආදායමක් ලැබීම.

රටට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

 • සූර්ය බලය නොමිලේ ලැබෙන බලශක්ති ප්‍රභවයක් බැවින්, බලශක්තිය සඳහා (ඉන්ධන සහ ගල් අඟුරු) දැනට වැය කරන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය අඩු කර ගත හැක.
 • පරිසර හානිය අවම කරගත හැකිවීම සහ තාප බලාගාරවලින් විදුලි ජනනය හේතුවෙන් වායු ගෝලයට මුදා හැරෙන කාර්බන්ඩයොක්සයිඩ් (CO2) ප්‍රමාණය වසරකට මෙ.ටො. 150,000ක් පමණ අඩු කර ගත හැකි වේ.
 • විදුලි පද්ධතියේ සමතුලිතතාවය රැකගැනීමට පහසු වේ.
 • විදුලි බලය සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදා හැරීමේ හානිය අවම වේ.
 • දැනට මහාපරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට පමණක් සීමා වී ඇති විදුලි නිෂ්පාදනය සඳහා සමස්ත ජනතාවට සම්බන්ධ වීමට හැකිවීම.
 • රට පුරා විසිරුණු කුඩා පරිමාණ විදුලි නිෂ්පාදනාගාර පද්ධතියක් තිබෙන බැවින් එය ජාතික විදුලි සුරක්ෂිතතාවයටද ධනාත්මකව බලපානු ඇත.
 • පාරිභෝගිකයින් විශාල ප්‍රමාණයක් විදුලි නිෂ්පාදිකයින් වන බැවින් විදුලි ජනනයෙන් ලැබෙන ආදායම තුළ රටේ ආදායම් බෙදීයාමේ විෂමතාවය අඩු වනු ඇත.
 • 2025 වන විට ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට මෙ.වො. 1000ක් එක්කර ගත හැකි වීම.
 • මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ඇතිවන පිබිදීම තුළ සෘජුව හා වක්‍රව නව රැකියා අවස්ථා විශාල සංඛ්‍යාවක් නිර්මාණය වීම.

ඔබගේ පරිභෝජන රටාවට සුදුසුම යෝජනා ක්‍රමය තෝරා ගන්න

1

වහල මත සවිකරන සූර්ය පැනල මඟින් ජනනය කරන විදුලිය ඒකක ගණන, පරිභෝජනය කරන විදුලි ඒකක ගණනට වඩා අඩුනම් එම වෙනසට පමණක් මණ්ඩලයට මුදල් ගෙවීම. ජනනය කරන ඒකක ප්‍රමාණයේ අතිරික්තයක් ඇත්නම් වසර 10ක් දක්වා හිඟ අවස්ථාවන්වලදී හිලව් කිරීමට එම ශේෂය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට හැකි වීම. (Net Metering)

2

තම වහල මත සවිකරන සූර්ය පැනල මඟින් ජනනය කරන විදුලි ඒකක ගණන නිවාස හිමියා විසින් පාවිච්චි කරන ලද විදුලි ඒකක ගණනට වඩා වැඩි නම් මණ්ඩලය මඟින් නිවාස හිමියාට ගෙවීමක් කරයි. නිවසේ ජනනය කළ විදුලි ප්‍රමාණය අඩු නම් ගෙහිමියා මණ්ඩලයට ගෙවීමක් සිදුකිරීමේ ක්‍රමය. (Net Accounting)

3

තම වහල මත සූර්ය බලශක්තියෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන නිවාස හිමියන් නිෂ්පාදනය කරන විදුලි ඒකක ගණනට

 • මණ්ඩලය මගින් නිවාස හිමියාට ගෙවීම් සිදුකරනු ලබයි
 • නිවසේ බිල්පත ගෙහිමියා මණ්ඩලයට ගෙවයි (Net Plus)

ඔබේ නිවසත් සූර්ය ශක්තියෙන් බලගන්වන්න අප හා එක්වන්න

ඔබගේ විදුලි පරිභෝජනය දැක්වීම සඳහා පහත දර්ශකය භාවිතා කරන්න

ඔබගේ මාසික විදුලි පරිභෝජනය0KWh

විදුලි බල මණ්ඩලයට විකිණීමට බලාපොරොත්තු වන ඒකක ගණන0KWh

මාසික විදුලි පරිභෝජනය

මාසික විදුලි බිල

අමතර අදායම

ආයෝජනයට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

ලෙකෝ පාරිභෝගිකයන් සඳහා හඳුන්වා දෙන සුර්ය පැනල ණය යෝජනාක්‍රම

සීමාසහිත ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම විසින් ලෙකෝ පාරිභෝගිකයන් සඳහා රුපියල් මිලියනයක් දක්වා වූ සුර්ය පැනල ණය යෝජනාක්‍රම හඳුන්වා දෙයි. මෙම ණය පහසුකම ලබා දෙන්නේ තෝරා ගත් ප්‍රථම පාරිභෝගිකයන් 2000 සඳහා පමණක් බැවින් ඔබත් අදම අයදුම් කරන්න.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ JLANKA ශුද්ධ මැනුම් ක්‍රමය පදනම් වූ සූර්ය බලශක්ති විසඳුම්

අදම ඔබත් ඔබගේ ප්‍රදේශයේ ජේලංකා නියෝජිත මහතා අමතන්න

ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය: 0112 786 786
ෆැක්ස් : 0112 784 419
විද්‍යුත් තැපෑල : support@jlankatech.com

ජේලංකා ප්‍රධාන කාර්යාලය

936/2A, පන්නිපිටිය පාර, තලංගම දකුණ, බත්තරමුල්ල

රසංග අමතන්න :
011 278 7564 | 077 01234 67
ෆැක්ස් : 0112 784 419
විද්‍යුත් තැපෑල : support@jlankatech.com

කොළඹ

No. 14/34, විලියම් ගොපල්ලව මාවත, සුදුහුම්පොළ, නුවර

ප්‍රභාෂ් අමතන්න:
081 383 9999 | 077 01234 66
ෆැක්ස් :0112 784 419
විද්‍යුත් තැපෑල : support@jlankatech.com

නුවර

601, ත්‍රිකුණාමල පාර, මඩකලපුව

පාර්ති අමතන්න:
065 205 5255 | 077 758 5936
ෆැක්ස් :0112 784 419
විද්‍යුත් තැපෑල : support@jlankatech.com

මඩකලපුව

No. 105, ගාල්ල

අමතන්න :
0914 947 547 | 0763 600 589 | 0763 600 932
ෆැක්ස් :0112 784 419
විද්‍යුත් තැපෑල : support@jlankatech.com

ගාල්ල

340C, කොළඹ පාර, මීගමුව

දුරකථන අංක :
076 856 3458
ෆැක්ස් :0112 784 419
විද්‍යුත් තැපෑල : support@jlankatech.com

මීගමුව

දුරකථන අංක :
0414 933 099
ෆැක්ස් :0112 784 419
විද්‍යුත් තැපෑල : support@jlankatech.com

මාතර


© 2018 JLanka Technologies All rights reserved
Web Design Sri Lanka